historiek


De historiek van ‘Steenbrughof’ gaat terug tot in de 19e eeuw. Er stond toen een ‘daglonershuisje’ met een kleine stal en een stuk grond om groeten en fruit te verbouwen op Steenbrugge .Staceghem was in de 19e eeuw voornamelijk agrarisch, maar dat wil zeker niet zeggen dat iedereen toen een mooie boerderij had. Velen waren losse arbeiders, die weinig verdienden. Zij hadden geen eigen huis en grond, maar vestigden zich buiten het dorp in kleine daglonershuisjes. Deze loonwerkers gingen in de zomer werken bij grote boeren.


In 1835 liet August Deconinck op de hoek van de huidige Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat een nieuwe brouwerij bouwen. Er kwam geleidelijk een dorpskern tot stand en in 1874 achtte de plaatselijke brouwer het ogenblik gekomen om Stacegem als onafhankelijke gemeente te laten herkennen. Hij liet zelf een kerk optrekken met de verwachting er een parochie te zien tot stand komen. Het kanaal Kortrijk-Bossuyt bracht een verbinding tot stand tussen de Leie en de Schelde en liep dwars door Stasegem. Het werd in januari 1860 geopend. Vanaf dat ogenblik was de nodige infrastructuur aanwezig om van Stasegem een industriegebied te maken.


Op een achthonderdtal meter van de kerk van Stasegem werd respectievelijk in 1927 de Kortrijkse Katoenspinnerij en in 1928 de Kortrijkse Fluweelweverij opgericht. Beide firma's kenden voor de oorlog 1940-1945 een hoge bloei en verschaften werk aan arbeiders en bedienden. Er kwam een grote wijziging in de bevolking van Stasegem. Waar deze voordien voor het grootste deel bestond uit landbouwers, dagloners en pendelarbeiders, vonden de mensen nu meestal werk in de textielfabrieken uit hun onmiddellijke omgeving. Voor de oorlog werd rond 1938 het daglonershuis verbouwd tot boerderijwoning. De kelder en enkele binnenmuren van het vroegere daglonershuisje werden behouden. Het ‘leveranciersluikje’ in de gang getuigt vandaag nog nostalgisch van de grote bedrijfsactiviteit die er toen was op de boerderij.


Rond 1900 kwam de boerderij in handen van onze familie. Het melken van koeien en het kweken van mestvarkens was vroeger de grootste activiteit op onze boerderij .De grootste verandering kwam begin de jaren 70 met de komst van de E17 autosnelweg. Voor deze bouwwerken was de zandwinning voor de aanleg van de verhoogde berm aanleiding tot het onteigenen van verschillende weiden die bij onze boerderij behoorden. Eind de jaren 1980 was er praktisch geen activiteit meer op de boerderij. Het waren harde tijden op het Steenbrughof, maar er waren genoeg goede herinneringen om onze schoonouders een rustige oude dag te bezorgen op hun plekje dat jaren voor hen het brood op de plank bracht.

' t Steenbrughof

        waar het paarden leven goed is...