Ruiterroute de Gavers


 Ruiterroute De Gavers


Onze Steenbrugstal is gelegen aan de rand van het recreatiedomein de Gavers waar een mooie ruiterroute rondom het meer ligt.

De route verkent een restant van de Gavermeersen tussen Harelbeke en Deerlijk. Ooit vormde dit gebied een aaneengesloten complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden. Centraal staat het provinciedomein De Gavers dat als een polyvalent recreatieoord is ingericht. De ruiterroute maakt een rit rond de Gaverplas die ontstaan is door zandwinning voor de aanleg van de E17-autosnelweg. De route brengt je door bosaanplantingen en langs verschillende natuurreservaten. Je kan genieten van een rustige wandeling in de groene long van een verstedelijkte omgeving.

Meer info kan je zeker vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen, recreatiedomein de Gavers.