paradise paddock

Paradise Paddock


De tracks zijn gebouwd in gedachtengoed van de Amerikaan Jaime Jackson. Het basisprincipe is een pad - in het Engels 'track' genoemd - dat langs de weidepercelen werd aangelegd. Het pad vormt een uitnodiging voor de paarden om 'rond te trekken'. De langs de hele route aangebrachte elementen, in de vorm van bijvoorbeeld eet- en drinkplaatsen, aangepaste beplanting, beschutting, verharde ondergrond en diverse natuurlijke elementen, motiveren de paarden tot veel beweging, precies zoals de natuur het bedoeld heeft.


Het gaat niet zozeer om de ruimte die ter beschikking staat. Belangrijkstge is hoe we die ruimte indelen en beheren om een gedragsmatige respons van het paard op gang te brengen.

Het enorme voordeel van een dergelijke route is het behoud van de bewegingsvrijheid en -ruimte van de paarden, terwijl de weidegang beperkt kan worden door één of beide weiden te sluiten. De traditionele weiden waar de paarden gebruik van maken zijn doorgaans veel eiwitrijker dan goed voor hen is, met gezondheidsrisico's zoals hoefbevangenheid, overgewicht e.d. tot gevolg. Wij geloven dat een  combinatie van beperking van weidegang en toch zoveel mogelijk bewegingsruimte noodzakelijk is om onze paarden gezond te blijven houden.


In de vrije natuur blijken paarden steeds weer vaste routes en paden te volgen waar ze niet of nauwelijks van afwijken. Paarden zijn nu eenmaal gewoontedieren, en vooral nieuwsgierige dieren, die graag willen weten wat er ‘verderop’ te doen is. Een pad rondom het terrein is op zich al een uitnodiging aan het paard om op onderzoek uit te gaan en steeds weer verder te trekken, op zoek naar nieuwe prikkels en bezigheden. Daarnaast bieden strategische plaatsen de mogelijkheid om wortels of stukjes appel  te verbergen als een extra motivatie tot beweging.

De grootste motivatie is wellicht  het ver uit elkaar plaatsen van voer en water. Voor het voer is een slow feed systeem een aanrader. De ervaring leert ons dat onbeperkt hooi zeker een must is, wanneer er struiken en bomen zich op het pad bevinden (die anders jammerlijk volledig afgeknabbeld kunnen worden).


Er zijn diverse kruidentuintjes aangelegd, paard-toegankelijke en niet-paard-toegankelijke met twee verschillende doelstellingen. De paard toegankelijke tuinen kunnen beperkt afgegraasd worden wanneer deze in bloei staan. De niet toegankelijke tuinen hebben als doel, om eenmaal in bloei, het zaad van de kruiden op de weiden te verspreiden voor het volgend jaar.

De weide is ingezaaid met een geselecteerd graszaad, arm aan eiwitten en suiker.

De zandput op het keerpunt van het pad vraagt de nodige aandacht om vervuiling te vermijden. Meestal is dit  de plas- en mestzone , terwijl deze ook als lig plaats dient in tussenseizoenen...

Het easy- doorway systeem nodigt de mens uit om het pad gemakkelijk als wandelroute te gebruiken